Acentalık

Ticari temsilci, ticari vekil, satış memuru veya müstahdem gibi uyruk sıfatı olmaksızın, bu sözleşmeye dayanarak belli bir yer veya bölge içinde devamlı bir biçimde ticari bir işletmeyi ilgilendiren sözleşmelerde aracılık etmeyi veya bunları o işletme adına yapmayı meslek edinen kimsenin yaptığı işi.