2018 yılında Twitter, Instagram ve YouTube olmak üzere çeşitli mecralarda yayın hayatına Bir Tutam Hukuk adı ile başlayan oluşumumuz kısa bir sürede çok fazla takipçiye ulaşmıştır. Bu süreç içerisinde sosyal medyada yapılan paylaşımlar ile hukuk camiası içerisinde yerini edinmiş ve önemli bir oluşum haline gelmiştir.

2020 yılının Şubat ayı içerisinde bu oluşum öncülüğünde hukuk fakültesi öğrencileri, stajyer avukatlar ve avukatlar bir araya gelerek Bir Tutam Hukuk Derneği’ni kurmuş ve faaliyetlere başlamışladır.

Bir Tutam Hukuk Derneğinin Amacı Nedir?

Hiçbir siyasi ideoloji ile bağı olmayan, tamamen bağımsız ve tarafsız bir biçimde faaliyetlerini hukuk ekseni içerisinde gerçekleştiren, hukukçuyu sadece hukuk alanında değil psikoloji, sosyoloji, kültürel alanlar gibi çeşitli alanlarda da geliştirmeyi hedefleyen, hukuk fakültesi öğrencileri, stajyer avukatlar ve avukatlar arasındaki bağı güçlendirmeye çalışan, öğrencilere maddi ve manevi destek veren bir dernektir.