Kategori Arşivleri: Mahkeme Kararları

Bilirkişi raporunun vekaletten istifa eden avukatın yetki verdiği avukata tebliği bozma nedenidir.

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi   Bilirkişi raporunun vekaletten istifa eden avukatın yetki verdiği avukata tebliği bozma nedenidir.   Esas No: 2019/6441 Karar No: 2020/8576 Karar Tarihi: 16.12.2020 Yukarıda kısa özeti verilen kararın tamamını okumak için buraya tıklayın.  

Velayet kendisine verilmeyen eşin, çocuğun bakım ve eğitim giderlerine katılma zorunluluğu çocuğun ergin olmasıyla kendiliğinden sona erer. Bunun için ayrıca bir mahkeme kararına gerek yoktur.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi   Velayet kendisine verilmeyen eşin, çocuğun bakım ve eğitim giderlerine katılma zorunluluğu çocuğun ergin olmasıyla kendiliğinden sona erer. Bunun için ayrıca bir mahkeme kararına gerek yoktur.   Esas No: 2016/447 Karar No: 2016/2843 Karar T.: 17.02.2016   Yukarıda kısa özeti verilen kararın tamamını okumak için buraya tıklayın.

Davalının tebligat için bilinen en son adreslerinin araştırılması, dava dilekçesi ve duruşma oturum gününün davalıya tebliğe çıkartılması mahkemenin görevidir.Bu konularda davacı tarafa süre ve kesin süre verilemez.

Yargıtay 8. Hukuk Dairesi Davalının tebligat için bilinen en son adreslerinin araştırılması, dava dilekçesi ve duruşma oturum gününün davalıya tebliğe çıkartılması mahkemenin görevidir.Bu konularda davacı tarafa süre ve kesin süre verilemez. Esas No: 2018/7988 Karar No: 2020/2123 Karar Tarihi: 04.03.2020 Yukarıda kısa özeti verilen kararın tamamını okumak için buraya tıklayın.

Mazerette sebep belirtilmemiş ise de elektronik ortamdan vekilin duruşma gününün görülebileceği ve böylelikle hak kaybına yol açılmadan mazeretinin kabul edilmesi gerekir.

Yargıtay 21. Hukuk Dairesi   Mazerette sebep belirtilmemiş ise de elektronik ortamdan vekilin duruşma gününün görülebileceği ve böylelikle hak kaybına yol açılmadan mazeretinin kabul edilmesi gerekir.   Esas No: 2019/5897 Karar No: 2020/2229 Karar Tarihi: 11.06.2020 Yukarıda özeti verilen kararın tamamını okumak için buraya tıklayın.

Hukuk yargılamasında süre tutum(müddeti muhafaza) dilekçesi diye bir müessese yoktur.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Hukuk yargılamasında süre tutum(müddeti muhafaza) dilekçesi diye bir müessese yoktur. Esas No: 2021/13 Karar No: 2021/301 Karar Tarihi: 18.03.2021 Yukarıda kısa özeti yazılı kararın tamamını okumak için buraya tıklayın.  

“Fazlaya ilişkin haklarımız kalmak kaydıyla…” açılan davaların kısmi alacak davası olarak kabul edilmesi gerekir.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu …”fazlaya ilişkin haklarımız kalmak kaydıyla…” açılan davaların kısmi alacak davası olarak kabul edilmesi gerekir. Esas No: 2021/485 Karar No: 2021/971 Karar Tarihi: 07.07.2021 Yukarıda kısa özeti verilen kararın tamamını okumak için buraya tıklayın.

Kollukça yakalanan şahsın cep telefonuna arama gelmesi üzerine, kolluk tarafından sesin hoparlöre verilerek konuşmalardan delil elde edilmesi hukuka aykırıdır.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu Kollukça yakalanan şahsın cep telefonuna arama gelmesi üzerine, kolluk tarafından sesin hoparlöre verilerek konuşmalardan delil elde edilmesi hukuka aykırıdır. Esas No: 2016/1062 Karar No: 2019/441 Karar Tarihi:  16.05.2019 Yukarıda kısa özeti verilen kararın tamamını okumak için buraya tıklayın.