Kategori Arşivleri: Hukuki Metinler

UZLAŞMACI BİR ADALET SİSTEMİ OLARAK ONARICI ADALET KAVRAMI

UZLAŞMACI BİR ADALET SİSTEMİ OLARAK ONARICI ADALET KAVRAMI ÖZET Bu çalışmada, suç fiilinin gerçekleşmesi ile hem suçun mağduru hem de faili bakımından ortaya çıkan zararların telafi edici bir yaklaşımla ortadan kaldırılması gerektiğini savunan onarıcı adalet sisteminin mağduru iyileştirme, faili ise topluma kazandırma amacı ele alınmıştır. Bununla birlikte onarıcı adalet kavramının tarihsel süreç içinde toplumda var […]

Avukatın Haksız Yere Baroya ve Savcılığa Şikayet Edilmesi Manevi Tazminatı Gerektirir.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı Esas No: 2017/1372  Karar No: 2018/1106 Karar Tarihi: 16.05.2018  Karar Özeti: Avukatın haksız yere baroya ve savcılığa şikayet edilmesi manevi tazminatı gerektirir.  “İçtihat Metni” Taraflar arasındaki “manevi tazminat” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda, İstanbul Anadolu 20. (Kapanan Ümraniye 3.) Asliye Hukuk Mahkemesince davanın kısmen kabulüne dair verilen 14.09.2012 gün ve […]

TİCARİ İŞLETMENİN DEVRİ NASIL GERÇEKLEŞİR ?

Ticari işletmenin devri,uygulamada çok karşımıza çıkacak bir hukuki işlemdir. TBK madde 202                       /             Bu maddeler konuyu ele alırken TTK madde 11                      /        kullanacağımız yasal çerçeveyi  TTK madde 36 vd.   […]

ÖĞRENCİNİN ÖĞRETMENDEN ÖZEL DERS ALMASI HANGİ SÖZLEŞME TÜRÜNE GİRER?

Herkese merhabalar,öğretmenin öğrenciye ders vermesi hangi sözleşme türüne girer diye bir soru sorduk ve bu soruya cevap olarak işaretleyebileceğiniz iki seçenek koyduk.Bunlardan birisi eser sözleşmesi ve birisi de vekalet sözleşmesiydi.Soruyu okuduktan sonra çoğunuz öğretmen bir hizmette bulunuyor bu sorunun cevabı olsa olsa hizmet sözleşmesi olur deyip,soru da çok kolaymış deyip geçtiniz.Ama yanıldınız,çünkü soruyu iyice irdelemediniz,yanlış […]

SENET VE GEÇERLİLİK ŞARTLARI

     Günlük hayatımızda borç doğuran ve hukuki ilişkilerimizde bize yardımcı olan sözlesmelerden  biri de hiç kuskusuz senettir.Senedin de diğer sözleşmeler gibi gecerlilik ve süre şartları mevcuttur. Bunlardan bazılarının olmaması durumunda, o sözlesmenin gecerliliğinden bile söz edemediğimiz durumlar ortaya cıkabilir.  Şimdi öncelikle senette bulunması gereken zorunlu unsurlar üzerinde duracağız; -SENET ŞARTA BAĞLANAMAZ :Bazı sözleşmeler vardır ki […]

HAKİMİN YASAKLI OLMASI NE DEMEKTİR?

                             HAKİMİN YASAKLI OLMASI NE DEMEKTİR? Roma hukukundan bu yana hakimin tarafsız olamayacağı varsayılan veya kuvvetle muhtemel görülen hallerde hakimin davaya bakması yasaklanmıştır.HMK madde 34’te hakimin yasaklı olduğu haller sınırlı sayı ilkesine göre tahdidi olarak sayılmıştır.Bu hallerin varlığı halinde kanun koyucu hakimin […]

AİHS VE AİHM KARARLARINA GÖRE HAKARET, İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ, ELEŞTİRİ

T.C. YARGITAY 18. CEZA DAİRESİ E. 2017/2036 K. 2017/9994 T. 2.10.2017 DAVA : Hakaret suçundan şüpheli … hakkında yapılan soruşturma evresi sonucunda İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen 12/02/2016 tarihli ve 2016/10275 soruşturma, 2016/398 Sayılı kovuşturmaya yer olmadığına dair karara yönelik itirazın kabulüyle kararın kaldırılmasına dair İstanbul Anadolu 9. Sulh Ceza Hakimliğinin 09/06/2016 tarihli ve 2016/1708 değişik iş […]

İŞÇİ ALACAKLARINDA BELİRSİZ ALACAK SORUNU-HUKUK GENEL KURULU

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2016/22-874 K. 2016/824 T. 22.6.2016  6100/m.107 DAVA : Taraflar arasındaki “işçilik alacağı” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Kayseri 2. İş Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 12.12.2013 gün ve 2013/359 E., 2013/839 K. sayılı kararın incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 22. Hukuk Dairesinin 23.10.2014 gün ve 2014/24070 E., 2014/28921 […]

ALEVİ DERNEĞİNİN CEMEVİ AÇMAK İSTEMESİ -HUKUK GENEL KURULU KARARI

T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E. 2014/7-1038 K. 2014/990T. 03.12.2014* İBADET YERİNİN MEŞRULUĞUNU BELİRLEMEK KONUSUNDA DEVLETİN TAKDİR YETKİSİ OLMADIĞI (“Alevi İnanç ve İbadet Merkezi Olan Cemevlerini Yapmak ve Yaptırmak” Amacıyla Kurulan Derneğin Feshi ve Tasfiyesi – Fiiliyatta İbadethane Gibi Kullanılan Cemevlerinin İnşası Amacıyla Kurulan Derneğin Yasaklanmasının Toplumsal Barışın ve Düzenin Bozulmasına Yol Açacağı/Davanın Reddinin Doğru […]

DESTEKTEN YOKSUN KALMA NEDENİYLETAZMİNAT DAVALARIDİLEKÇE ÖRNEKLERİ

DESTEKTEN YOKSUN KALMA NEDENİYLETAZMİNAT DAVALARIDİLEKÇE ÖRNEKLERİ                   Tarih:../../….ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİNE(İhtiyati tedbir isteklidir)Davacılar : 1- Emine  Sarıca   (TC……………) 2- Samet   Sarıca   (TC……………)  (Velâyeten Emine Sarıca) 3- Selin Sarıca       (TC……………)  (Velâyeten Emine Sarıca) Adres:………………………………………….Vekilleri : Av. Necati Zeybek,  Adres:………………………………………… Davalılar : 1) Zeki Sağlam  (İşleten),  Adres:…………………………………… 2- […]