Kategori Arşivleri: Makaleler

DOĞU AKDENİZ’DEKİ DENİZ YETKİ ALANININ SINIRLANDIRILMASI VE YAPILAN SINIRLANDIRMALARIN TÜRKİYE BAKIMINDAN ETKİLERİ

DOĞU AKDENİZ’DEKİ DENİZ YETKİ ALANININ SINIRLANDIRILMASI VE YAPILAN SINIRLANDIRMALARIN TÜRKİYE BAKIMINDAN ETKİLERİ   ÖZET Doğu Akdeniz, enerji kaynakları bakımından oldukça zengin olan ve aynı zamanda ekonomik ve siyasi açıdan da devletlerin ilgi odağı olan bir deniz alanıdır. Tarihin her döneminde olduğu gibi bugün de Doğu Akdeniz üzerinde yetki alanları bakımından devletler arasında çekişmeler yaşanmaktadır. Özellikle […]

BOŞANMA YASAĞINDA AVRUPA’DA SON DURUM VE EVLİLİĞİN ÖLENE DEK SÜRDÜĞÜ ÜLKE: FİLİPİNLER

BOŞANMA YASAĞINDA AVRUPA’DA SON DURUM VE EVLİLİĞİN ÖLENE DEK SÜRDÜĞÜ ÜLKE: FİLİPİNLER Dünyada hemen hemen bütün hukuk sistemlerinin kabul ettiği gibi boşanma, evlilik birliğini sona erdiren hâllerden biridir. Boşanma nedenleri her ülkenin ilgili mevzuatında farklı biçimlerde düzenlenebildiğinden, bunların dayandığı ilkeler de kabul yönünden sayıca ülkeden ülkeye değişiklik gösterebilir. Mevcut hukuk sistemlerinde genel olarak kabul gören […]

ULUSLARARASI HUKUKTA SOYKIRIM SUÇU

ULUSLARARASI HUKUKTA SOYKIRIM SUÇU ÖZET Tarih boyunca insanlar şiddet, zulüm, insanlık dışı suçlar gibi çeşitli durumlara maruz kalmıştır. İnsanların maruz kaldığı bu suçlara karşılık uluslararası toplum, bu durumlarla mücadele edebilmek amacıyla çeşitli faaliyetler yürütmüşlerdir. Yapılan çalışmalar sonucunda 20. yüzyılda uluslararası hukuk çerçevesinde modern çağa özgü olarak “soykırım suçu” kavramını doğurmuştur. Soykırım, Milletlerarası Hukuk çerçevesinde ilk […]

SPOR MEDYASINDAKİ CİNSİYET AYRIMCILIĞINA HUKUK PERSPEKTİFİNDEN BAKIŞ

SPOR MEDYASINDAKİ CİNSİYET AYRIMCILIĞINA HUKUK PERSPEKTİFİNDEN BAKIŞ   Özet: Toplumsal yaşamın pek çok alanında olduğu gibi spor alanında da kadın-erkek eşitsizliği önemli ölçüde göze çarpmaktadır. Kadını, duygusal, fiziksel ve bedensel açıdan zayıf varlıklar olarak gören ve kadının cinsel kimliğini öne çıkaran toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılık anlayışı çerçevesinde spor, erkeksi cinsiyet rolü özellikleri gerektiren bir erkek […]

Osmanlı’dan Günümüze Din-Devlet İlişkisi ve Laiklik

Osmanlı’dan Günümüze Din-Devlet İlişkisi ve Laiklik   1.GİRİŞ “Din”, kültürün bir parçası ve temel bir toplumsal kurumdur. Bu nedenle insanlar içine doğdukları toplumda direkt olarak belirli bir dinin inanç ve değerleriyle muhatap olurlar. Tarihsel süreçte din, gücünü ve etkinliğini sürekli değiştirmiş olsa da ekonomi, siyaset, hukuk vb. alanlarla sürekli bir ilişki içerisinde bulunmuştur. Dolayısıyla, özellikle […]

MÜLTECİ HAKLARI VE KONUMU

MÜLTECİ HAKLARI VE KONUMU ÖZET Uluslararası hukukun unsurlarından birisi olan mülteci hukuku insanlık tarihi boyunca gündeme gelmiştir. Toplumların bir arada yaşamaya başlamasıyla birlikte zulüm, şiddet, kargaşa, baskı gibi çeşitli sıkıntıları da beraberinde getirmiştir. Yaşanılan bu sıkıntılar sonucunda toplumlar kitlesel bir şekilde yaşadıkları coğrafyayı değiştirmek zorunda kalmışlardır. Bu insanlık dramına devletler sessiz kalmayıp belirli alanlarda bu […]

Kişisel Verilerin İşlenmesi Bağlamında Açık Rıza

Kişisel Verilerin İşlenmesi Bağlamında Açık Rıza (Consent in the Context of Processing Personal Data) Öz Kişisel verilerin işlenmesi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun ikinci bölümünde düzenlenmiş olup belirli genel ilkelere ve şartlara bağlanmıştır. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 4. maddesinde genel ilkeler belirtilmiş, 5. ve 6.maddelerinde verilerin işlenme şartları düzenlenmiştir. Verilerin işlenme şartı, kural olarak […]

ADİL YARGILANMA HAKKI

Bu makale, derneğimizin kuruluşunun birinci yıl dönümü münasebetiyle düzenlemiş olduğumuz makale yarışmasında jüri üyeleri tarafından ödüle layık görülmüş ve ikinci olarak seçilmiştir. Dernek üyemizi başarısından ötürü tebrik ediyoruz.   ADİL YARGILANMA HAKKI   GİRİŞ Devlet, halktan aldığı egemenliği hukuk kuralları koyarak hukuk düzenine aykırı davranışları cezalandırmak, böylece toplumsal düzeni korumakla görevlidir. Ancak sahip olduğu gücü […]

ADİL YARGILANMA HAKKI ÇERÇEVESİNDE ŞÜPHELİ VE SANIK

Bu makale, derneğimizin kuruluşunun birinci yıl dönümü münasebetiyle düzenlemiş olduğumuz makale yarışmasında jüri üyeleri tarafından ödüle layık görülmüş ve birinci olarak seçilmiştir. Dernek üyemizi başarısından ötürü tebrik ediyoruz.   ADİL YARGILANMA HAKKI ÇERÇEVESİNDE ŞÜPHELİ VE SANIK ÖZET İnsanlık tarih boyunca hukuk devleti haklarını elde etmek için adalet, eşitlik, özgürlük mücadelesi vermiştir. Bu mücadeleler sonucu çeşitli […]

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE UNUTULMA HAKKI KAVRAMLARININ HUKUKSAL BOYUTU

      KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE UNUTULMA HAKKI KAVRAMLARININ HUKUKSAL BOYUTU     ÖZET Son yıllarda artan teknolojik gelişmeler ile bireyler dijital ortamlara yönelmeye başlamış ve buna bağlı olarak internet ve diğer sosyal ağların kullanım oranları da artmıştır. Bu gelişmeler ile bireylerin kişisel verilerine ulaşmak daha kolay hale gelmiştir. Ancak bireyler kişisel verilerinin kolayca […]