Yazar Arşivleri: Uğur Dağhan

ULUSLARARASI HUKUKTA SOYKIRIM SUÇU

ULUSLARARASI HUKUKTA SOYKIRIM SUÇU ÖZET Tarih boyunca insanlar şiddet, zulüm, insanlık dışı suçlar gibi çeşitli durumlara maruz kalmıştır. İnsanların maruz kaldığı bu suçlara karşılık uluslararası toplum, bu durumlarla mücadele edebilmek amacıyla çeşitli faaliyetler yürütmüşlerdir. Yapılan çalışmalar sonucunda 20. yüzyılda uluslararası hukuk çerçevesinde modern çağa özgü olarak “soykırım suçu” kavramını doğurmuştur. Soykırım, Milletlerarası Hukuk çerçevesinde ilk […]

MÜLTECİ HAKLARI VE KONUMU

MÜLTECİ HAKLARI VE KONUMU ÖZET Uluslararası hukukun unsurlarından birisi olan mülteci hukuku insanlık tarihi boyunca gündeme gelmiştir. Toplumların bir arada yaşamaya başlamasıyla birlikte zulüm, şiddet, kargaşa, baskı gibi çeşitli sıkıntıları da beraberinde getirmiştir. Yaşanılan bu sıkıntılar sonucunda toplumlar kitlesel bir şekilde yaşadıkları coğrafyayı değiştirmek zorunda kalmışlardır. Bu insanlık dramına devletler sessiz kalmayıp belirli alanlarda bu […]