Yazar Arşivleri: Sevra Nur AYDIN

UZLAŞMACI BİR ADALET SİSTEMİ OLARAK ONARICI ADALET KAVRAMI

UZLAŞMACI BİR ADALET SİSTEMİ OLARAK ONARICI ADALET KAVRAMI ÖZET Bu çalışmada, suç fiilinin gerçekleşmesi ile hem suçun mağduru hem de faili bakımından ortaya çıkan zararların telafi edici bir yaklaşımla ortadan kaldırılması gerektiğini savunan onarıcı adalet sisteminin mağduru iyileştirme, faili ise topluma kazandırma amacı ele alınmıştır. Bununla birlikte onarıcı adalet kavramının tarihsel süreç içinde toplumda var […]

LOSS OF CITIZENSHIP UNDER THE TURKISH LAW

LOSS OF CITIZENSHIP UNDER THE TURKISH LAW ABSTRACT In this article what is meanning of concept of citizenship in the republic of Turkey expressed that dual citizenship and statelessness, however, it has been examined how organized by the Turkish citizenship laws. From the Ottoman Empire until the Republic Of Turkey, it was stated how the Turkish citizenship rules are regulated and changed. In addition, information was given about the provisions applied in Turkish law on the loss or acquisition of citizenship […]