Yazar Arşivleri: Sevra Nur AYDIN

DOĞU AKDENİZ’DEKİ DENİZ YETKİ ALANININ SINIRLANDIRILMASI VE YAPILAN SINIRLANDIRMALARIN TÜRKİYE BAKIMINDAN ETKİLERİ

DOĞU AKDENİZ’DEKİ DENİZ YETKİ ALANININ SINIRLANDIRILMASI VE YAPILAN SINIRLANDIRMALARIN TÜRKİYE BAKIMINDAN ETKİLERİ   ÖZET Doğu Akdeniz, enerji kaynakları bakımından oldukça zengin olan ve aynı zamanda ekonomik ve siyasi açıdan da devletlerin ilgi odağı olan bir deniz alanıdır. Tarihin her döneminde olduğu gibi bugün de Doğu Akdeniz üzerinde yetki alanları bakımından devletler arasında çekişmeler yaşanmaktadır. Özellikle […]

BEYAZ YAKA SUÇLARI (WHITE COLLAR CRIME) NEDİR?

BEYAZ YAKA SUÇLARI (WHITE COLLAR CRIME) NEDİR? Bir toplumda mevcut olan ve toplum için zararlı veya tehlikeli olan eylemlerin, hukuk kuralları ile yaptırımlara bağlanarak engellenmeye çalışıldığı hareketler suç olarak adlandırılır. Suç kavramı tek yönlü olmayıp şahıslara karşı veya mülklere karşı işlenen suçlar şeklinde sınıflandırılabilir. Şahıslara karşı işlenen suçlar genellikle darp, saldırı, tecavüz, taksirle adam öldürme, […]

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE UNUTULMA HAKKI KAVRAMLARININ HUKUKSAL BOYUTU

      KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE UNUTULMA HAKKI KAVRAMLARININ HUKUKSAL BOYUTU     ÖZET Son yıllarda artan teknolojik gelişmeler ile bireyler dijital ortamlara yönelmeye başlamış ve buna bağlı olarak internet ve diğer sosyal ağların kullanım oranları da artmıştır. Bu gelişmeler ile bireylerin kişisel verilerine ulaşmak daha kolay hale gelmiştir. Ancak bireyler kişisel verilerinin kolayca […]

UZLAŞMACI BİR ADALET SİSTEMİ OLARAK ONARICI ADALET KAVRAMI

UZLAŞMACI BİR ADALET SİSTEMİ OLARAK ONARICI ADALET KAVRAMI ÖZET Bu çalışmada, suç fiilinin gerçekleşmesi ile hem suçun mağduru hem de faili bakımından ortaya çıkan zararların telafi edici bir yaklaşımla ortadan kaldırılması gerektiğini savunan onarıcı adalet sisteminin mağduru iyileştirme, faili ise topluma kazandırma amacı ele alınmıştır. Bununla birlikte onarıcı adalet kavramının tarihsel süreç içinde toplumda var […]

LOSS OF CITIZENSHIP UNDER THE TURKISH LAW

LOSS OF CITIZENSHIP UNDER THE TURKISH LAW ABSTRACT In this article what is meanning of concept of citizenship in the republic of Turkey expressed that dual citizenship and statelessness, however, it has been examined how organized by the Turkish citizenship laws. From the Ottoman Empire until the Republic Of Turkey, it was stated how the Turkish citizenship rules are regulated and changed. In addition, information was given about the provisions applied in Turkish law on the loss or acquisition of citizenship […]