HUKUK MESLEKLERİNE GİRİŞ SINAV İÇERİĞİ VE DETAYLARI

HUKUK MESLEKLERİNE GİRİŞ SINAV İÇERİĞİ VE DETAYLARI

24 Ekim 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
7188 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunun ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 5. Maddesi ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
Bu ek madde şöyledir:
“EK MADDE 41- İlgili kanunlarda belirtilen şartlara ilave olarak, hâkim adaylığı sınavına girmek ve avukatlık veya noterlik stajına başlamak için Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavında veya İdari Yargı Ön Sınavında başarılı olmak şarttır.”
Bu ek maddenin eklenmesi ile birlikte hakim, savcı veya avukat olabilmek için hukuk mesleklerine giriş sınavına girme zorunluluğu
doğmuştur. Madde hükmünde İdari Yargı Ön Sınavı’ndan da bahsedilmektedir. Bu sınava daha sonra kaleme alacağımız yazıda değineceğimizi okurlarımıza bildirmiş olalım.
Hukuk mesleklerine giriş sınavının getirilmesinin akabinde sınava girecek olan öğrenciler haklı olarak sınavın içeriğini ve pek çok diğer
detayı merak ettiler. Biz de bu yazımızda sınav ile ilgili kanunda yer
alan hükümleri sizlerle paylaşacağız. Merak ettiğiniz soruları sıralayarak kanunda yer aldığı şekilde cevaplarını vereceğiz. Öyleyse gelin,
soruları soralım ve cevaplarını verelim.

1-) Hangi Meslekler Hukuk Mesleğidir?
Hâkimlik, savcılık, avukatlık ve noterlik meslekleri hukuk mesleği
olarak kabul edilmektedir.

2-) Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı Nasıl Olacaktır?
Sınavlar test şeklinde yapılır. Sınavlarda çoktan seçmeli en az yüz soru
sorulur ve yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

3-) Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı Bir Yılda Kaç Kez ve Hangi
Kurum Tarafından Yapılacaktır?

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı yılda en az bir defa olacak şekilde
Adalet Bakanlığı ile imzalanacak protokole göre Ölçme, Seçme ve
Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılacaktır.

4-) Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı’nda Hangi Bilgiler Ölçülecektir?
“Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavında ilgililerin;
a) Anayasa Hukuku,
b) Anayasa Yargısı,
c) İdare Hukuku,
d) İdari Yargılama Usulü,
e) Medeni Hukuk,
f) Borçlar Hukuku,
g) Ticaret Hukuku,
h) Hukuk Yargılama Usulü,
ı) İcra ve İflas Hukuku,
i) Ceza Hukuku,
j) Ceza Yargılama Usulü,
k) İş Hukuku,
l) Vergi Hukuku,
m) Vergi Usul Hukuku,
n) Avukatlık Hukuku,
o) Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi,
ö) Türk Hukuk Tarihi, alanlarındaki bilgileri ölçülür. “

5-) Sınavların Yapılma Şekli Nasıl Düzenlenecektir?
Sınavların yapılma şekli ile sınavlara ilişkin diğer hususlar Hâkimler
ve Savcılar Kurulu, Yükseköğretim Kurulu, Türkiye Barolar Birliği ve
Türkiye Noterler Birliğinin görüşü alınarak Adalet Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.

6–) Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı Hangi Öğrencileri Kapsayacaktır?
24 Ekim 2019 tarihinden sonra üniversiteye kayıt yaptırmış olan her
öğrenci Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı’na girmek zorundadır.

7-) Sınavların Yapılma Şekli Nasıl Düzenlenecektir?
Sınavların yapılma şekli ile sınavlara ilişkin diğer hususlar Hâkimler
ve Savcılar Kurulu, Yükseköğretim Kurulu, Türkiye Barolar Birliği ve
Türkiye Noterler Birliğinin görüşü alınarak Adalet Bakanlığı tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.
7 başlıkta merak ettiğiniz tüm soruları cevaplandırmaya çalıştık. Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ile ilgili daha detaylı bilgiye ulaşmak
için CİMER(Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi)’e başvurumuzu geçtiğimiz aylarda gerçekleştirmiştik. Bu başvurunun akabinde anılan
madde hükümleri tarafımıza gönderilmiş ve ek olarak anılan hükümler
doğrultusunda Adalet Bakanlığı’nın çalışmalarına devam ettiği tarafımıza bildirilmiştir.

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı hakkında bilgiler edindikçe siz değerli okurlarımızı da bilgilendirmeye devam edeceğiz.

Yazıyı ele aldığımız kanunu okumak için buraya tıklayabilirsiniz

HUKUK MESLEKLERİNE GİRİŞ SINAV İÇERİĞİ VE DETAYLARI” te bir düşünce

  1. Hakan diyor ki:

    Merhaba ben 2019 yılında Hukuk Fakültesine yerleştim fakat 2020 yılında başka bir Hukuk Fakültesine yatay geçiş yaptım. Bu sebeple 2020 girişli görünüyorum. Bu sınava girmek zorunda mıyım?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir