A tipi yatırım fonu

Fon tüzüklerinde veya esas sözleşmelerinde belirtilmek şartıyla, portföy değerinin devamlı olarak en az dörtte birini, özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar dahil Türkiye’de kurulu ortaklıkların hisse senedine yatırmış olan fonlar veya ortaklıklar.