Abı hayat

Hayat suyu; sonsuz yaşam (hayat) verdiğine inanılan su; içenin ölümsüzlüğe ereceğine inanılan su.