Abluka

Bir ülkeyi güç durumda bırakmak veya o ülkeye bazı istekleri kabul ettirmek amacıyla, o ülkenin özellikle ticari ilişkilerini zor ve güç kullanarak kesmek.