Abolition

Yürürlükten kaldırma; feshetme; bozma; (ceza takibinden) vazgeçme; af; ceza davasını idari işlemle durdurma.