Abonman sözleşmesi

Konusu, mal, hizmet ve benzeri bir husus olan ve taraflardan birinin genellikle bir bedel ödeyerek karşı taraftan devamlı olarak mal, hizmet veya benzeri bir edimi yerine getirmesini talep hakkına sahip olduğu sözleşme.