Abrogation

Bir yasanın diğer bir yasa tarafından yürürlükten kaldırılması, ilga, yürürlükten kaldırma.