Açık diplomasi

Diplomatik görüşmelerle ilgili tarafların yüklenecekleri hak ve yükümlülüklerin kamuoyunun bilgi ve denetimine sunulması; karş. Gizli diplomasi.