Açık keşide

Poliçe veya bonoda bulunması zorunlu unsurların bir kısmı doldurulmadan bunların keşideci veya borçlu tarafından imza edilerek lehdara verilmesi.