Açık senet

Tamamı veya bir bölümü doldurulmadan, borçlu tarafından imzalanarak alacaklıya verilen ve alacaklının tarafların anlaşmaları doğrultusunda dilediği gibi sonradan boşlukları doldurabildiği senet (belge).