Açık

Gelirin gideri karşılamaması durumunda oluşan eksiklik.