Âcizlik defi

Borcun yerine getirilemeyeceği savı; borçlunun parasal durumunun olağanüstü bir biçimde bozulması yüzünden, borçlunun borcunu ödemekten kaçınmasını sağlayan defi.