Actio doli

Hile yapan kimseye (veya bu fiilden yararlanan mirasçılara) karşı açılan dava.