Actio ex contractu

Sözleşmeden doğan dava; hakem mahkemesinin verdiği karara dayanarak, karar lehdarının maddi hukuk ilişkisinden doğan ifa davası.