Actio praejudicialis

Asıl davadan önce çözümlenmesi gereken (ön) soruna ilişkin dava.