Absanteizm

İşçilerin çalışmadan geçirdikleri iş günleri; yokluk; bulunmama; işe gelmeme.