Absolutismus

Mutlakiyet; mutlakiyetçilik; saltçılık; saltıkçılık; mutlak hükümet yönetimi.