Açık arttırma

Aleni müzayede; ihale; bir malın, aralarında yarışma olan istekliler arasında en yüksek bedel ödeyen (en iyi şartları öneren) kimseye satılmasını sağlayan satış biçimi; karş. Açık eksiltme.