Açık eksiltme

Bir ihalenin, aralarında yarışma olan kimseler arasında en düşük bedel öneren kimseye verilmesini sağlayan satış biçimi; karş. Açık artırma.