Açık kapı ilkesi

(Kooperatiflerde) ortaklığa istenilen zamanda girilebilmesi ve aynı şekilde istenildiği zaman ortaklıktan çıkılmasını olanaklı kılan ilke.