Açık kambiyo senedi

Kambiyo senedi tedavüle çıkartılırken bütün unsurları tam olmayabilir, sözgelimi meblağ düzenlenmemiş olabilir ve taraflar kendi aralarındaki anlaşmaya uygun olarak bu eksiklikleri sonradan doldurabilirler. İşte başlangıçta tam olarak doldurulmamış kambiyo senedine açık kambiyo senedi denir.