Açık ocak madenciliği

Madenlerin yeraltında galeriler kazılması yoluyla değil, madenlerin üstünü örten toprak tabakasının tamamen kaldırılması ve bu şekilde açığa çıkartılan madenlerin toplanması; yüzey madenciliği.