Açık oturum

Belli konularda herkesin dinleyebileceği şekilde ve birden çok kişinin konuşmacı (katılımcı) olarak iştirak ettiği toplantı; karş. Kapalı oturum.