Açık piyasa muameleleri

Merkez bankasının piyasadaki para ve kredi hacmini düzenlerken, izlenen politikaya göre, para hacmini tahvil alımı veya satımı gibi yollarla daraltması veya genişletmesi; merkez bankasının yasanın öngördüğü özellikleri taşıyan menkul kıymetleri, rekabet piyasası şartlarında kendi adına alıp satması.