Açık pozisyon

Döviz borçlarının, döviz alacaklarından fazla olması; vadeli işlem piyasalarında alınmış ve henüz kapatılmamış pozisyon; döviz, altın, menkul kıymet gibi bir finansal araç üzerinden sahip olunan varlıkların aynı cinsten yükümlülükleri karşılayamayan kısmı; bir milyon dolar borca karşılık elde üçyüzbin dolar bulunması halinde aradaki yediyüzbin dolar açık pozisyondur.