Acil yardım

Afete uğrayanları kurtarma, yaralıları tedavi, yedirip içirme, ısıtma aydınlatma vb. ihtiyaçlarını giderme çalışması.