Acil durum

Ani bir hastalık veya bedensel yaralanma sonucunda ortaya çıkan ve dolayısıyla geciktirilmesi mümkün olmayan, tıbbi veya cerrahi tedavi gerektirdiğini belirten haklı bir görüşe yol açan durum.

Acil yardım

Afete uğrayanları kurtarma, yaralıları tedavi, yedirip içirme, ısıtma aydınlatma vb. ihtiyaçlarını giderme çalışması.

Aciyo

Bankalarca yapılan işlemler üzerinden alınan faiz, komisyon gibi ücret; senetli kredi işlemleri dolayısıyla bankaların müşterilerinden yaptıkları tahsilat; ticari senedin üzerinde yazılı değerle, kırıldıktan sonraki değeri arasındaki fark; herhangi bir paranın gerçek değeri ile saymaca (itibari) değeri arasındaki fark; sarraflık payı.

Aciyocu

Piyasada ve borsada tahvil ve hisse senetlerinin değerinin düşürülmesi veya yerine göre yükseltilmesi için uğraşan ve bundan yarar gören kimse; spekülatör.

Aciyotaj

Piyasada ve borsada meşru olmayan yollarla yapılan işlemlerden sağlanan fiyat farkı; ticaret ve kambiyo senetleri alım ve satım işlemleri.