Actio civilis

Özel hukuk (ius civile) tarafından hak olarak tanınmış ilişkileri düzenleyen ve koruyan dava; medeni hukuk davası.