Actio iudicati

Formula usulünde, mahkum olduğu halde yargıcın kararını yerine getirmeyen kimseye karşı açılan icra davası; tenfiz davası.