Actio legis

Herhangi bir hakkın korunması için açılan ve artık kalıp haline gelen kanuni dava.