Actio noxalis

Bir kölenin veya hayvanın neden olduğu haksız fiilden zarar gören kimsenin, aile reisine karşı açtığı dava.