Actio pauliana

İcra ve iflas hukukunda, alacaklılara zarar vermek amacıyla yapılan veya bu sonucu doğuran tasarrufların iptali davası.