Actio pigneraticia

Rehin hakkından doğan ve rehin alana veya karşı tarafa hak tanıyan bir dava türü.