Actio publiciana in rem

Kazandırıcı zamanaşımı için gerekli sürenin dolması varsayımına dayanan ve praetor malikinin veya iyiniyetli zilyedin quirites hukuku maliki olabilmek için, malını geri alabilmesini sağlayan ayni preator davası.