Actio pro socio

Sermaye ödeme borcunun yerine getirilmesi gibi amaçlarla ortağa karşı ortaklı ilişkisinden dolayı açılan dava.