Actio quasi serviana

İpotekli alacaklının, alacağını alamaması durumunda ipotekli malı elinde bulundurana karşı açabileceği dava.