Actio recepticia

Bankacının müşterisinin borçlarını belli bir sınıra kadar ödeyeceğine ilişkin vaadi nedeniyle müşterinin açabileceği dava.