Actio sistemi

Roma hukukunda bir hakkın dava edilebilmesi için o konuda mutlaka özel bir dava türünün bulunması gerektiği yolundaki anlayış.