Actiones arbitrariae

Bir para miktarıyla ilgili mahkumiyeti gerektiren hallerde hakimin malın iadesine ilişkin emrin yerine getirilmemesine bağlayan dava.