Actiones bonae fidei

İyiniyet davaları; iyiniyet gereklerine göre yargıca hakseverlik (nasafet) duygularına göre karar verebilmesi için geniş takdir yetkisi tanıyan davalar; iudicia bonae fidei.