Actiones utiles

Bir varsayım ekleyerek, mevcut bir ius civile veya praetor davasının uygulama alanını genişletildiği davalar.