Actiones temporales

Belli bir zaman süresi içinde açılması gereken davalar; aksi takdirde dava zamanaşımı ortaya çıkar; karş. Actiones perpetuae.