Actiones perpetuae

Süresi bulunmayan davalar; kısa zamanaşımı süreleriyle sınırlanmamış davalar; bkz. Actiones temporales.